Vyhľadávanie podľa tagu IgG protilátky


Cieľom tejto štúdie bolo overiť kvalitu a detekčnú schopnosť diagnostického antigénu Rickettsia akari pripraveného v našom laboratóriu (RaAg). Za týmto účelom sme vyšetrili 139 sér...