Autor Ján Murgaš


Kybernetické modely a ich simulácia nachádzajú čoraz väčšie uplatnenie v netechnických oblastiach ako medicína. Cieľom tohto článku je zhrnutie a prezentácia niektorých aplikácií kybernetiky pre...