Vyhľadávanie podľa tagu mezenchymálne kmeňové bunky


Diabetes mellitus patrí medzi časté choroby v populácii, býva spájaný so závažnými komplikáciami. Práve vaskulárne a neuropatické komplikácie sú zodpovedné za morbiditu aj mortalitu diabetických...