Vyhľadávanie podľa tagu očkovanie


Diftéria patrila v minulosti k hlavným príčinám detskej chorobnosti a úmrtnosti. Toxické kmene Corynebacterium diphteriae stále cirkulujú vo svete vrátane Európy, Severnej a Južnej Ameriky,...