Vyhľadávanie podľa tagu infekcie vyvolané Clostridium difficile


Clostridium difficile s produkciou toxínov je najčastejším pôvodcom nozokomiálnych črevných infekcií. Kolitída vyvolaná C. difficile je infekčné ochorenie s rôznym stupňom závažnosti, môže prebiehať ako...