Vyhľadávanie podľa tagu Ovariálny teratóm


Teratómy patria medzi germinatívne nádory vyskytujúce sa v gonádach alebo extragonadálne. Ovariálne teratómy sú väčšinou benígne cystické nádory tvorené zrelými tkanivami vychádzajúcimi z jednej alebo...