Vyhľadávanie podľa tagu parazitárne ochorenia


Globálne, predovšetkým klimatické i spoločenské zmeny, narastajúci cestovný ruch prináša mimoriadne riziko importu parazitóz z trópov a subtrópov vrátane možnosti trvalého zavlečenia ich pôvodcov a...