Odbornosti / archív článkov

Filter článkov:

Vydanie :

Odbornosť :

Typ článku :

Filtrovať články

Predkladaná publikácia je komplexným dokumentom s najnovšími poznatkami z parazitológie určeným pre študentov medicínskeho i prírodovedného zamerania na pregraduálnej i postgraduálnej úrovni. Užitočné informácie sústredené v jednom dokumente...