newsLab 2017/1

Obsah vydania

ISSN 2454-0021

Genetika

Mikrobiológia

Molekulárna biológia

Patológia

Uncategorized @sk


Za posledných pár  dekád si v oblasti biomedicínskeho výskumu vydobyla  silnú  pozíciu  analýza cirkulujúcich nukleových kyselín. Táto pozícia je spojená s objavmi  súvisiacimi s premenou...


Kožné baktérie majú  dokázateľný vplyv na zdravotný status hostiteľa. Všetky  ľudské  kožné  baktérie tvoria  so svojimi  génmi  unikátnu nadstavbu ľudského genómu. Vďaka detailným analýzam pozitívnych...


Pseudoglandulárne zmeny sú veľmi zriedkavým fenoménom, ktorý môžeme nájsť v melanocytových léziách. Príčiny ich vzniku ani prípadný klinický význam doposiaľ nie sú úplne známe. Opísané...


Mnohopočetný myelóm (MM) je lymfoproliferatívne ochorenie zasahujúce plazmatické B-lymfocyty. Je zaradený medzi monoklonálne gamapatie, pretože medzi jeho hlavné príznaky patrí produkcia monoklonálnych protilátok, ktoré značne...


Chronická lymfocytová leukémia (CLL) je klinicky a biologicky značne heterogénne ochorenie. Pacienti sa vo všeobecnosti rozdeľujú  na dve skupiny, a to na pacientov s indolentnou...