Autor RNDr. Ján Radvánzsky, PhD.


Pod pojmom „genetizácia“ medicíny vo všeobecnosti sa dá predstaviť, aspoň ja si predstavujem, využívanie rôznych genetických analýz zameraných na jeden gén s cieľom stanovenia klinickej...


Keďže tu máme prvú časť našej novej rubriky Novinky, názory a pohľady, na začiatok by som  chcel  v skratke charakterizovať  jej ciele.  Tie totiž  nespočívajú...