Autor RNDr. Gabriel Minárik, PhD.


Revolučná metóda sekvenovania novej generácie (NGS) je založená na možnosti realizácie paralelnej sekvenačnej analýzy veľkého množstva DNA fragmentov. Chemický princíp v súčasnosti najpoužívanejších NGS technológií zahŕňa...


Za posledných pár  dekád si v oblasti biomedicínskeho výskumu vydobyla  silnú  pozíciu  analýza cirkulujúcich nukleových kyselín. Táto pozícia je spojená s objavmi  súvisiacimi s premenou...


Malígny melanóm patrí v Slovenskej republike medzi nádory s neustále rastúcou incidenciou a mortalitou. Problematika malígneho melanómu bola a v súčasnosti je predmetom intenzívneho výskumu...

Zobraziť viac