Vyhľadávanie podľa tagu cirkulujúca DNA


Zistenie prítomnosti nádorovej DNA v cirkulácii onkologických pacientov prinieslo nové možnosti ich využitia v klinickodiagnostickej praxi. V nadväznosti na etablovanie nových metód umožňujúcich ich vysokosenzitívnu...


Za posledných pár  dekád si v oblasti biomedicínskeho výskumu vydobyla  silnú  pozíciu  analýza cirkulujúcich nukleových kyselín. Táto pozícia je spojená s objavmi  súvisiacimi s premenou...