Vyhľadávanie podľa tagu neinvazívne DNA testovanie


Za posledných pár  dekád si v oblasti biomedicínskeho výskumu vydobyla  silnú  pozíciu  analýza cirkulujúcich nukleových kyselín. Táto pozícia je spojená s objavmi  súvisiacimi s premenou...