Autor Prof. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc.


Vedecký zámer projektu ŠF ITMS 26240120038 „Centrum výskumu závažných ochorení a ich komplikácií“ Ľudevít Kádaši Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta...