Autor RNDr. Iveta Gáboríková


Laboratories of Medirex Company employ automated analysers for urine determination realized via on-line combination of image-based automated urine sediment analyser (Iris iQ200) and dip-stick chemistry...


Autor popisuje v článku problematiku urolitiázy, rozoberá jednotlivé postupy chemickej analýzy močových konkrementov (MK) z pohľadu vhodnosti a možnosti diagnostikovať ojedinelé  alebo neznáme MK. Kľúčové slová: urolitiáza, mokrá cesta...