Vyhľadávanie podľa tagu α-aktinín-3


Variant p. R577X v ACTN3 géne je jedným z najštudovanejších a najreplikovateľnejších variantov asociovaných s predispozíciou na športový výkon. Vplyvom vzniku predčasného stop kodónu v...