Autor Martina Chmelova


Variant p. R577X v ACTN3 géne je jedným z najštudovanejších a najreplikovateľnejších variantov asociovaných s predispozíciou na športový výkon. Vplyvom vzniku predčasného stop kodónu v...


Zhodnotený prístup slovenských žien k problematike rakoviny krčka maternice z hľadiska ich informovanosti a spokojnosti s gynekologickou odbornou starostlivosťou ukázal spokojnosť s lekármi, dostatočné znalosti o...