Vyhľadávanie podľa tagu diabetes mellitus 2. typu


DIARET SK je prvá epidemiologická a multicentrická štúdia na Slovensku, ktorej cieľom bolo vyhodnotiť preva- lenciu diabetickej retinopatie (DR) u slovenských pacientov s diabetom mellitom...