Vyhľadávanie podľa tagu genetické testovanie a skríning


Pri používaní celoexómových a celogenómových analýz v genomickej medicíne narastá množstvo generovaných dát, teda aj spektrum výsledkov genetických analýz. Sekundárne zistenia predstavujú výsledky genetickej analýzy,...