Vyhľadávanie podľa tagu masívne paralelné sekvenovanie


Štúdie zamerané na inovácie diagnostických prístupov v oblasti personalizovaného manažmentu onkologických ochorení poukazujú na potrebu kontinuálneho progresu analýzy málo preštudovaných genomických variácií, akou je práve...


Mikrosatelitná instabilita (MSI) predstavuje stav genomickej alterácie vyskytujúcej sa v oblasti mikrosatelitov, tvorených zvyčajne 1 – 6 nukleotidovými opakovaniami. Je všeobecne známe, že determinácia stupňa...


Pri používaní celoexómových a celogenómových analýz v genomickej medicíne narastá množstvo generovaných dát, teda aj spektrum výsledkov genetických analýz. Sekundárne zistenia predstavujú výsledky genetickej analýzy,...