Vyhľadávanie podľa tagu LQD


Cieľom práce bolo vyvinúť metódu stanovenia α-tokoferolu (vitamín E) na kvapalinovom chromatografe s trojitým kvadrupólom. Východiskový objem vzorky použitý na analýzu bol 50μl séra. Ióny boli...