Vyhľadávanie podľa tagu LC-MS-MS


Neuroendokrinní tumory představují heterogenní skupinu onemocnění s různou klinickou symptomatologií a etiopatogenezí. Tyto tumory vykazují nadměrnou produkci katecholaminů. Volné metanefriny v plazmě jsou preferová- ny...


Cieľom práce bolo vyvinúť metódu stanovenia α-tokoferolu (vitamín E) na kvapalinovom chromatografe s trojitým kvadrupólom. Východiskový objem vzorky použitý na analýzu bol 50μl séra. Ióny boli...