Vyhľadávanie podľa tagu metanefriny v moči


Neuroendokrinní tumory představují heterogenní skupinu onemocnění s různou klinickou symptomatologií a etiopatogenezí. Tyto tumory vykazují nadměrnou produkci katecholaminů. Volné metanefriny v plazmě jsou preferová- ny...