Vyhľadávanie podľa tagu prietoková cytometria


Chronická lymfocytová leukémia (CLL) je definovaná ako lymfoproliferatívne ochorenie zapríčinené klonálnou proliferáciou a akumuláciou malígne transformových, malých zrelých B lymfocytov v periférnej krvi, lymfatických uzlinách, slezine...