Vyhľadávanie podľa tagu sonikácia


Infekcie bedrových kĺbových náhrad predstavujú aj v súčasnosti stále veľký problém. Napriek rôznym profylak­tickým režimom, operačnej technike, rôznym úpravám povrchu endoprotéz, budovaniu supersterilných operač­ných sál...