Autor MUDr. Štefan Jacák


Infekcie bedrových kĺbových náhrad predstavujú aj v súčasnosti stále veľký problém. Napriek rôznym profylak­tickým režimom, operačnej technike, rôznym úpravám povrchu endoprotéz, budovaniu supersterilných operač­ných sál...


Anaeróbne infekcie sú vyvolané baktériami, ktoré sa nedokážu množiť v prítomnosti kyslíka. Rôzna miera tole­rancie až intolerancia prítomnosti kyslíka je limitujúcim faktorom ich rastu a...