Autor Hana Drahovská


Neonatálna meningitída je závažné, život ohrozujúce ochorenie, ktoré je v mnohých prípadoch spôsobené kmeňmi E. coli. Kmene E. coli vyvolávajúce meningitídu (NMEC) sú pre patogénny...


V klinickom mikrobiologickom laboratóriu sa v súčasnosti čoraz častejšie využívajú metódy založené na sekvenovaní DNA. Tradičným postupom používaným pri identifikácii a typizácii patogénnych baktérií je...