Vyhľadávanie podľa tagu Bulinus globosus


Urogenitálna schistosomóza je chronické parazitárne ochorenie s endemickým výskytom v pobrežných oblastiach regiónu Kwale v Keni. Snaha o kontrolu schistosomózy v tejto oblasti spočíva dodnes...