Autor Alžbeta Kaiglová


Urogenitálna schistosomóza je chronické parazitárne ochorenie s endemickým výskytom v pobrežných oblastiach regiónu Kwale v Keni. Snaha o kontrolu schistosomózy v tejto oblasti spočíva dodnes...


V našej štúdii sme sa snažili zistiť, či hlístice Caenorhabditis elegans (C. elegans) dokážu za pomoci svojich čuchových receptorov detegovať onkologické ochorenie zo vzorky moču....