Zber klinických údajov a biologických vzoriek na využitie v základnom a aplikovanom výskume

Abstrakt:

Biobanking je neoddeliteľnou súčasťou mnohých vedeckých alebo klinických štúdií. Cieľom článku je informovať o aktuálnom stave realizovaných štúdií, súbore údajov a biologických vzoriek získaných v rámci projektov Medirex Group Academy, n. o. (BIOMEDIRES II., PreveLynch, Promedicov, DIACOVID) na použitie v súčasnom, ale aj budúcom základnom a aplikovanom výskume, ako aj definovať nové perspektívy a rozvojové stratégie pre vzniknutú biobanku biologických vzoriek a klinických údajov. V článku uvádzame príklady zbieraných anamnestických a klinických dát a diskutujeme výhody, resp. nevýhody súčasne využívaného prístupu zberu vzoriek a údajov pre lepšie nastavenie realizácie klinických štúdií v budúcnosti.

Kľúčové slová: klinická štúdia, výskum, biobanka, biologické vzorky