Autor RNDr. Elena Tibenská, PhD.,


Antifosfolipidové protilátky sa viažu na fosfolipidy alebo na komplex fosfolipid – bielkovina. Výskyt týchto protilátok môže viesť k tvorbe trombóz a poruchám tehotenstva, čo je...


V sérach pacientov s idiopatickou zápalovú myopatiou (IIM) detegujeme autoprotilátky proti rôznym bunkovým štruktúram, ktoré sú úzko spojené s charakteristickými klinickými prejavmi ochorenia. Aj preto nám...