Vyhľadávanie podľa tagu epidemiológia


Toxoplazmóza je kozmopolitne rozšírená parazitóza spôsobovaná jednobunkovým parazitom Toxoplasma gondii. Cieľom práce bolo zistiť séroprevalenciu toxoplazmózy u vybraných skupín obyvateľstva. Analýza 1 382 sér preukázala...