Autor Miroslava Fecková


Anisakióza je zoonotické parazitické ochorenie, ktoré najčastejšie vyvoláva hlístovec, tzv. sleďový červ Anisakis. V tejto práci prezentujeme údaje o silnej infekcii rýb a rybích produktov...


Toxoplazmóza je kozmopolitne rozšírená parazitóza spôsobovaná jednobunkovým parazitom Toxoplasma gondii. Cieľom práce bolo zistiť séroprevalenciu toxoplazmózy u vybraných skupín obyvateľstva. Analýza 1 382 sér preukázala...


Alveolárna echinokokóza (AE) spôsobovaná pásomnicou Echinococcus multilocularis patrí medzi najzávažnejšie parazitárne ochorenia prenosné zo zvierat na ľudí. Ochorenie sa prejavuje tvorbou cystických útvarov na pečeni...