Epidemiológia a zdravotné riziká Toxoplasma gondii u vybraných skupín obyvateľstva

Abstrakt:

Toxoplazmóza je kozmopolitne rozšírená parazitóza spôsobovaná jednobunkovým parazitom Toxoplasma gondii. Cieľom práce bolo zistiť séroprevalenciu toxoplazmózy u vybraných skupín obyvateľstva. Analýza 1 382 sér preukázala prítomnosť protilátok proti T. gondii u 21,0 % respondentov, pričom medzi analyzovanými skupinami boli zistené štatisticky významné rozdiely, ktoré umožnili identifikovať povolania a záľuby, ktoré zvyšujú riziko nakazenia.