Autor Daniela Antolová


Anisakióza je zoonotické parazitické ochorenie, ktoré najčastejšie vyvoláva hlístovec, tzv. sleďový červ Anisakis. V tejto práci prezentujeme údaje o silnej infekcii rýb a rybích produktov...


Toxoplazmóza je kozmopolitne rozšírená parazitóza spôsobovaná jednobunkovým parazitom Toxoplasma gondii. Cieľom práce bolo zistiť séroprevalenciu toxoplazmózy u vybraných skupín obyvateľstva. Analýza 1 382 sér preukázala...


Dirofilarióza spôsobená filáriovou nematódou Dirofilaria repens je predovšetkým ochorenie psov, avšak náhodne môžu byť infikovaní i ľudia. Infekčné sú larvy prenášané prostredníctvom komárov. V tejto...


Dirofilarióza, komármi prenášaná infekcia psov a ľudí spôsobená nematódmi z rodu Dirofilaria, sa v súčasnosti považuje za novo sa vyskytujúcu zoonózu na území strednej Európy....

Zobraziť viac