Vyhľadávanie podľa tagu Toxoplasma gondii


Toxoplazmóza je kozmopolitne rozšírená parazitóza spôsobovaná jednobunkovým parazitom Toxoplasma gondii. Cieľom práce bolo zistiť séroprevalenciu toxoplazmózy u vybraných skupín obyvateľstva. Analýza 1 382 sér preukázala...


V rámci prevencie toxoplazmózy u pacientov v transplantačnom programe sme v rokoch 1998 – 2019 sérologicky vyšetrili 325 pacientov pred a po transplantácii srdca (ďalej...


Slovenská republika je jednou z 5 krajín Európy, ktoré majú povinný sérologický skríning toxoplazmózy v tehotnosti. Uskutočňuje sa od. r. 2006. Sérologické vyšetrenie sa začína...


Opis prípadu Na Slovensku dokumentujeme veľmi ojedinele diagnostikovaný prípad neurotoxoplazmózy u 60-ročného HIV pacienta v štádiu AIDS. Dôvodom hospitalizácie pacienta boli časté horúčky, vracanie, epileptické záchvaty...