Výskyt zoonotických hlístovcov Anisakis v baltických sleďoch uvádzaných na trh na Slovensku

Abstrakt:

Anisakióza je zoonotické parazitické ochorenie, ktoré najčastejšie vyvoláva hlístovec, tzv. sleďový červ Anisakis. V tejto práci prezentujeme údaje o silnej infekcii rýb a rybích produktov uvádzaných na slovenský trh larvami Anisakis. Larvy boli zaznamenané vo všetkých vyšetrených rybách (sleď baltický – Clupea harengus), získaných zo spracovateľského závodu rýb. Okrem toho sme v nakladaných sleďoch kúpených v miestnych supermarketoch, určených na priamu konzumáciu, zaznamenali 21 lariev. Riziko nákazy človeka týmto morským druhom parazita aj vo vnútrozemskej krajine potvrdzuje pozitívny nález špecifických IgE protilátok proti anisakidnému alergénu t-Ani s7 v rámci pilotnej štúdie na 91 dobrovoľníkoch.