Vyhľadávanie podľa tagu intratekálna oligoklonová syntéza imunoglobu- línov


Vyšetrenie mozgovomiechového moku (likvoru) má svoje významné a nezastupiteľné miesto v neurológii a neurochirurgii. Informácie získané analýzou tohto vzácneho biologického materiálu vo veľ kej miere...