O časopise

Newslab je recenzovaný časopis laboratórnej medicíny. Prináša najnovšie výsledky odbornej a vedeckej činnosti vedcov, lekárov a diagnostikov.

Vyšlo 1. tohtoročné číslo vedeckej publikácie newslab

Dovedna 14 pútavých článkov, ktoré reprezentujú aktuálne výsledky vedeckého výskumu v laboratórnej medicíne, nájdete v najnovšom vydaní vedeckého časopisu newslab.

Dozviete sa napríklad podrobnosti o význame a diagnostike antifosfolipidových protilátok u žien s poruchami reprodukcie. Sumarizujeme vyhodnotenie pilotnej štúdie o tom, aká je imunitná odpoveď v malígnom melanóme. V kazuistikách „zaostrujeme“ na vývoj komplexných chromozómových prestavieb 51 u pacienta s ALL. Detailne rozoberáme zaujímavý prípad primárneho liposarkómu pankreasu.

To všetko a oveľa viac sa dočítate v aktuálnom čísle newslabu.