O časopise

Newslab je recenzovaný časopis laboratórnej medicíny. Nájdete tu najnovšie výsledky odbornej a vedeckej činnosti vedcov, lekárov a diagnostikov.

 

Prinášame 1. tohtoročné vydanie vedeckého žurnálu newslab

Prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu newslab prináša dovedna 9 pútavých článkov, ktoré reprezentujú najnovšie výsledky vedeckého výskumu v laboratórnej medicíne.

Jeho súčasťou sú napríklad zaujímavé informácie o genetickej variabilite vírusu SARS-CoV-2 aj o morfologických zmenách, ktoré vyvoláva. Viaceré články sa venujú novým zaujímavým markerom nádorových chorôb. Ďalšie témy sú orientované na hematologickú a infektologickú problematiku.

Ako vždy, časopis obsahuje pôvodné aj prehľadové články vrátane kazuistík, ktoré dokumentujú mimoriadne prípady z praxe.

Všetky články nájdete v aktuálnom čísle 2021/1.