O časopise

Newslab je recenzovaný časopis laboratórnej medicíny. Nájdete tu najnovšie výsledky odbornej a vedeckej činnosti vedcov, lekárov a diagnostikov.

 

Prinášame supplement – 2. tohtoročné vydanie vedeckého časopisu newslab

Dostáva sa vám do rúk monotematické číslo s príspevkami z oblasti humánnej parazitológie, ktoré budú prezentované na konferencii I. aktuálne problémy humánnej parazitológie.

Ako vždy, časopis obsahuje pôvodné aj prehľadové články vrátane kazuistík, ktoré dokumentujú mimoriadne prípady z praxe.

Všetky články nájdete v aktuálnom čísle 2020/2.