O časopise

Newslab je recenzovaný časopis laboratórnej medicíny. Nájdete tu najnovšie výsledky odbornej a vedeckej činnosti vedcov, lekárov a diagnostikov.

Prinášame nové vydanie vedeckého žurnálu newslab v roku 2023