O časopise

Newslab je recenzovaný časopis laboratórnej medicíny. Nájdete tu najnovšie výsledky odbornej a vedeckej činnosti vedcov, lekárov a diagnostikov.

 

Prinášame 2. vydanie vedeckého časopisu newslab

Dovedna 11 pútavých článkov, ktoré reprezentujú najnovšie výsledky vedeckého výskumu v laboratórnej medicíne, sa nachádza v najnovšom čísle nášho vedeckého časopisu.

Zastúpené sú rôzne oblasti – genetika, hematológia, mikrobiológia, patológia či nové metódy liečby. Autori popisujú napríklad úlohu imunitnej odpovede v prognóze kolorektálneho karcinómu. Zaujímavá je tiež prípadová štúdia, ktorá je zameraná na analýzu experimentálnej terapie kmeňovými bunkami v liečbe chronického diabetického vredu. Ďalší autori skúmali nešpecifické črevné zápaly a zisťovali príčiny straty odpovede pacientov na biologickú liečbu. Ako vždy sú súčasťou časopisu pozoruhodné kazuistiky. Jednou z nich je popis prípadu hamartómu zo Schwannových buniek v sliznici hrubého čreva. Iný kolektív autorov sa venoval nálezu marker chromozómu u dieťaťa s Cat-eye syndrómom.

Všetky články nájdete v aktuálnom čísle 2019/2.