O časopise

Newslab je recenzovaný časopis laboratórnej medicíny. Nájdete tu najnovšie výsledky odbornej a vedeckej činnosti vedcov, lekárov a diagnostikov.

 

Prinášame nové vydanie vedeckého žurnálu newslab v roku 2022


Nové vydanie odborného časopisu newslab prináša dovedna 9 pútavých článkov, ktoré reprezentujú najnovšie výsledky vedeckého výskumu v laboratórnej medicíne.

Jeho súčasťou sú napríklad zaujímavé informácie z histológie, imunológie, genetiky aj metabolomiky, ktorých spoločným znakom je výskum s cieľom dosiahnuť rýchlu a presnú diagnostiku rôznych ochorení pomocou biomarkerov. Dočítate sa v ňom napríklad aj o využití mitochondriálnej DNA pri diagnostike nádorových ochorení. Práve pomocou sekvenácie reziduálnych molekúl mtDNA objavil aktuálny nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu Svante Pääbo nového hominida, Denisovana.

Ako vždy, časopis obsahuje pôvodné aj prehľadové články vrátane kazuistík, ktoré dokumentujú mimoriadne prípady z praxe.

Všetky články nájdete v aktuálnom čísle 2022/1.