O časopise

Newslab je recenzovaný časopis laboratórnej medicíny. Nájdete tu najnovšie výsledky odbornej a vedeckej činnosti vedcov, lekárov a diagnostikov.

 

Prinášame 2. vydanie vedeckého žurnálu newslab v roku 2021


Druhé vydanie uplnyluleho roku odborného časopisu newslab prináša dovedna 9 pútavých článkov, ktoré reprezentujú najnovšie výsledky vedeckého výskumu v laboratórnej medicíne.

Jeho súčasťou sú napríklad zaujímavé informácie o sekvenovaní druhej generácie, viaceré články sa venujú tematike onkologických ochorení a markerom nádorových chorôb. Ďalšie témy sú orientované napríklad na krvnú biopsiu, pneumocystézu či liečbu diabetickej nohy.

Ako vždy, časopis obsahuje pôvodné aj prehľadové články vrátane kazuistík, ktoré dokumentujú mimoriadne prípady z praxe.

Všetky články nájdete v aktuálnom čísle 2021/2.